Utrecht Kinderrechtenstad

De gemeente Utrecht is de kinderrechtenstad van Nederland. Voor de gemeente Utrecht hebben we een project bedacht waarbij Utrechtse leerlingen op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan het Kinderrechten Filmfestival. Ze leren via online lessen hun rechten en hoe zij deze door middel van tekeningen in beeld kunnen brengen. De 10 beste tekeningen vormen de basis van een kinderrechtenfilm, die we gezamenlijk met de kinderen gaan verfilmen.

Een reportage van Filmhub Midden over dit project.

Bekijk de kinderrechtenfilm ‘Veranderd’ die artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag behandelt (Bescherming tegen discriminatie).

Expositie over kinderrechten

In het eerste jaar van het filmfestival in 2021 zijn de beste tekeningen over kinderrechten uitgewerkt tot een expositie, die in het stadhuis van Utrecht zijn tentoongesteld.

Bekijk alle tekeningen (PDF – 13Mb)

Bekijk hoe we een idee van een kindertekening omzetten in een filmbeeld.

De films van Utrecht 2021

Bekijk hieronder een selectie van de gemaakte films.

Bekijk alle films op YouTube