IK HEB EEN TANTE IN...

Educatief filmproject voor/door kinderen die in twee culturen leven. Kinderen, die op vakantie gingen naar hun 2e vaderland, kregen samen met hun ouders een workshop ‘video maken’ en een camera in bruikleen. Zij legden hun reis, bezoek aan familie, enz. vast. Dit project heeft een vervolg gekregen in de vorm van lesmateriaal voor basisscholen in Rotterdam.